Skip to content

De ene hoofdredacteur en de andere

2 oktober 2015

Laten we het ons eens gemakkelijk maken, en u gewoon twee artikeltjes aanraden.

Het eerste is van de hand van Bart Sturtewagen, opiniërend hoofdredacteur van De Standaard. Hij maakt voor u een geopolitieke analyse van de laatste ontwikkelingen in Syrië.

Ons favoriete fragment:

Dat niemand de move [van Rusland, om daadwerkelijk te bombarderen] had zien aankomen, toont aan hoe weinig de buitenwereld snapt van de Russische plannen en van de driestheid waarmee Poetin bereid is ze tot uitvoering te brengen.

(Nee, de buitenwereld snapt er niets van. Behalve Bart Sturtewagen natuurlijk, die snapt het wel. Als opiniërend hoofdredacteur is hij gelukkig zo genereus om zijn helder verlichte inzichten met ons te delen. Duizendmaal dank!)

Over naar het volgende artikel. Het is van de hand van David Rothkopf, directeur-hoofdredacteur van Foreign Policy. Hij maakt voor u een geopolitieke analyse van de laatste ontwikkelingen in Syrië.

Ons favoriete fragment:

[I]t seems likely that the Russian-Iranian gambit will work. They will get what they want, and the world, including Obama, will declare it a victory.

Zoek de zeventig verschillen!

Proefkonijnen achter de katheder

22 september 2015

Wie is er eigenlijk ooit op het bespottelijke idee gekomen om politici colleges politicologie te laten geven? Dat is alsof je geesteszieken psychiatrie laat doceren, of runderen veeartsenij. Ik zal niet beweren dat op die manier niets te leren valt over het vakgebied, maar slechts op voorwaarde dat het studie-object ook dan als studie-object beschouwd wordt, en niet als echte docent.

De dagelijkse verslaggeving geeft echter niet de indruk dat de heren politici deel uitmaken van een onderhoudend experiment ter initiatie van een groep aspirant-wetenschappers. De wetenschappers in de dop zijn geen actieve vorsers; ze zijn slechts irrelevante toeschouwers van de partijpolitieke propagandisten, die op de universitaire tribune hun oorlog met andere middelen voortzetten.

Het werkelijke publiek voor deze colleges zijn dan ook niet de studenten. Dat zijn de journalisten, die ook massaal in de aula hebben plaatsgenomen. Waar partijpropaganda wordt gevoerd, zal de Wetstraatverslaggever immers trouw zijn notitieboekje volkrabbelen.

Als er één ding nog ellendiger is dan die openingscolleges, is het wel de verslaggeving ervan. De volstrekt talentloze Roel Wauters mag in De Morgen tonen hoe je over een zinloos college een nog veel zinlozer stuk schrijft. De dieptepunten in politieke verslaggeving die hier worden bereikt zijn ongezien, en waren dat beter ook gebleven.

Enfin, om maar te zeggen: dat einde van het begin van het academiejaar zal niets te vroeg komen.

 

LINKS:

Wij zijn wat wij voorwenden dat wij zijn

17 september 2015

Er lijkt flink wat empathie te bestaan voor de controversiële uitspraken die Bart De Wever liet optekenen over vluchtelingen en hun crisis.

In De Standaard sprak Kathleen Van Brempt (SP.A):

Ik begrijp waarom hij als partijvoorzitter soms vervalt in extreemrechtse standpunten.

Van Ivo Belet (CD&V) lazen wij dan weer in De Morgen:

“Ik zie weinig verschil tussen de tactiek van Orban en die van De Wever”, zegt Europarlementslid Ivo Belet. “Ze proberen allebei hard hun extreemrechtse kiezers te vriend te houden.”

Wij noteren: niet-extreemrechtse politici vinden het normaal dat je als politicus extreemrechtse standpunten verkondigt om je extreemrechtse kiezers te paaien. Wij adviseren: let daar geweldig goed mee op.

In de inleiding van zijn hilarische en dieptrieste roman Mother Night schrijft Kurt Vonnegut, die ik niet genoeg kan aanprijzen:

We are what we pretend to be, so we must be careful about what we pretend to be.

Begrijpt u niet wat daarmee wordt bedoeld? Bent u het er niet mee eens? Lees Mother Night.

LINKS:

Een pijnlijke nederlaag

7 september 2015

Wij hebben het een paar keer geprobeerd, maar het is niet gelukt: het parodiëren van Doorbraaks interview met Benno Barnard, over zijn boekenkast, gaat ons petje te boven.

Hoe bijvoorbeeld dit fragment te overtreffen?

“[H]et bijzonderste wat ik heb, en wat niemand anders heeft, is die collectie Engelse kinderboeken.”
Uitsluitend Engelse kinderboeken?
“Ja, en daar heb ik dus een huis omheen gekocht, dat overigens uit 1680 dateert, dat vond ik gepast bij een wat serieuze Engelse bibliotheek.”

Het uitlezen van het hele interview verliep overigens niet zonder slag of stoot. Wij verzwikten enkele gewrichten omdat wij steeds weer gierend, molenwiekend, en happend naar adem de sofa uitdonderden. Eenmaal moest het zuurstofapparaat eraan te pas komen.

Maar het was de moeite waard. Zelden hebben wij ons zo bescheiden, intelligent, en sociaal aangepast gevoeld als na de lectuur van deze tweedelige lofzang op het cultiveren der pedanterie. Heel therapeutisch was dat.

Toch blijf het jammer dat een parodie ons parodiërend vermogen te boven gaat. Gelukkig groeien de satirische sites in Vlaanderen als pompoenen op een mesthoop. Zou op zo’n redactie ergens iemand zitten die dit interview kan aanpakken?

In afwachting daarvan lezen wij nog eens De War Greep Onbesprakelijke Taalman, voorlopig nog steeds de beste parodie op Barnards potsierlijke opvattingen.

LINKS:

 

Bergen, baren & muizen

1 juni 2015

De beste verdediging is, zo weten wij sinds Napoleon, of was het Hamilcar Barca, de aanval. Met enige vertraging is deze wijsheid nu ook doorgedrongen tot de eindredactie van het dagblad De Morgen. Het eeuwige gejeremieer over kranten vol fouten beu, is zij dan ook tot de aanval overgegaan.

U kan dat lachwekkend vinden, maar wij vinden het van het een kloeke ingesteldheid getuigen. Kloeker in elk geval, dan wij ooit mogelijk hadden geacht voor deze eindredactie, die altijd meer een theoretisch concept dan een slagkrachtig commando is geweest. En daarom juichen wij dit lente-offensief toe, bijlo!

Niet langer heersen passiviteit en nonchalance! Niet langer wordt er aangemodderd door fouten in teksten te laten staan! Neen: actief en zelfs pro-actief worden er nu fouten toegevoegd — en wij willen niet uitsluiten dat het eerdaags ook retro-actief zal gebeuren. De aanval is de beste verdediging!

Een voorbeeld. Carl Devos schrijft in zijn alweer veel te lange column, die naar vervelende gewoonte het midden houdt tussen een halfbakken analyse en een halfwassen opinie, toch een leuke zin. De zin is leuk, omdat Devos creatief werk levert met een bekende zegswijze:

Stilaan wordt duidelijk dat de berg misschien wel geen muis, maar toch hoogstens een forse cavia zal baren.

Wij vinden hem leuk. Maar tegelijk springen de beperkingen van Devos als schrijver pijnlijk in het oog: hij laat zich teveel beperken door de intersubjectief aanvaarde betekenis van de zegswijze. En hij respecteert ook teveel de bekende fysieke verhoudingen tussen verschillende leden van de orde der rodentia.

Een uitgelezen opportuniteit voor de eindredactiecavaleristen voor een blitzoffensief! Enkele kleine, subtiele ingrepen volstonden om de zin radicaal van zin te doen veranderen:

De berg van de tax shift zal geen muis maar hoogstens een forse cavia baren.

Té subtiel? Dan plaatsen zij dat gewoon als titel boven het artikel. Stormt voorwaarts, gij onversaagde helden van een nieuwer, strijdlustiger eindredactie! Met Bobbejaan Schoepen zingen wij u toe: Allé vooruit, achteruit!

LINKS:

“Het bergen der muizen baarde zorgen… De berg muisde er vanonder om naar de bar te gaan… Hmm.”

Lees verder…

Een onprettige ochtend

27 oktober 2014

Soms begint de dag onprettig en dan gaat weer alles fout. Talloos zijn de mogelijke oorzaken van zulke onprettigheid: een vettig ontbijt, koude koffie, zure melk, guur weer… Talloos. Maar mits het weer niet té guur is, heb ik hiertegen een uitstekende remedie gevonden. Graag deel ik mijn geheim met u.

Mijn pendelroutes zijn complex kluwens van  bus-, tram-, metro-, en treinlijnen. Wat getreuzel (zure melk weggooien, nieuw pak melk openen, achterdochtig aan snuffelen) volstaat om de bus te missen die mij het snelst en efficiëntst op kantoor zou bezorgen. Jammer! Snel schakel ik over op schema b5.1. Dat doet mij nog wel tijdig aanspoelen, maar laat me ook twintig minuten wachten aan het station van Bockstael.

Dat is geen toeval: vlakbij dit station ligt het Café des Artistes, niet genaamd naar de grote kunstenaars die er zich inspiratie laten inschenken, maar naar de Avenue des Artistes. Velen willen dit café bekritiseren en ik zal al die kritiek niet tegenspreken. Maar evenmin kan iemand mij tegenspreken wanneer ik zeg dat hun terras op zonnige ochtenden zonovergoten is, dat hun petit café die in menig koffiebar overtreft, en dat hun service elke koffiebar en menig sterrenrestaurant overtreft.

En dat is alles wat nodig is om de dag een prettige herstart te geven. Tussen de rokende geprepensioneerden in trainingspakken en leren jassen, lees ik bijvoorbeeld Norwegian Wood, omdat dat het boek schijnt te zijn waarmee je Murakami moet beginnen, hoewel Kafka on the Shore beter zou zijn. De zon schijnt, de koffie is uitstekend, het glas water is gratis. Twintig minuten later lijkt acht uur zuurstofarm bureaulabeur al een iets verteerbaarder vooruitzicht.

Ik zou u dit niet meedelen wanneer ik daar nog vaak zou zitten, natuurlijk. Ik voel geen nood aan het gekwetter van hippe kantoorvogels wanneer ik mijn ochtend heropstart. Verhuizingen en omleidingen nopen mij echter mijn complex kluwen grondig te herwarren. Reeds genoot ik mijn laatste koffie in Café des Artistes. Het staat iedereen vrij om mijn plaatsje in te nemen. Ik zou zeggen: profiteer ervan, het zou nog zonnig blijven tot woensdag.

Geletterde mensen

8 oktober 2014

De these van Juncker als een Machiavelli-avant-la-lettre, snijdt geen hout. Dat weet Bart Beirlant.

De omschrijving van Juncker als een Machiavelli-avant-la-lettre, snijdt nog minder hout. Dat weet Radio Plasky.

Daarom geven wij Bart Beirlant vandaag de Medaille ter Memorie van Miserabele Metaforen! Wij raden hem aan om van het prijzengeld bijlessen Frans of Nederlands te nemen. Of het te investeren in de eindredactie natuurlijk — altijd een goed idee. Proficiat!

LINKS: