Bergen, baren & muizen

De beste verdediging is, zo weten wij sinds Napoleon, of was het Hamilcar Barca, de aanval. Met enige vertraging is deze wijsheid nu ook doorgedrongen tot de eindredactie van het dagblad De Morgen. Het eeuwige gejeremieer over kranten vol fouten beu, is zij dan ook tot de aanval overgegaan.

U kan dat lachwekkend vinden, maar wij vinden het van het een kloeke ingesteldheid getuigen. Kloeker in elk geval, dan wij ooit mogelijk hadden geacht voor deze eindredactie, die altijd meer een theoretisch concept dan een slagkrachtig commando is geweest. En daarom juichen wij dit lente-offensief toe, bijlo!

Niet langer heersen passiviteit en nonchalance! Niet langer wordt er aangemodderd door fouten in teksten te laten staan! Neen: actief en zelfs pro-actief worden er nu fouten toegevoegd — en wij willen niet uitsluiten dat het eerdaags ook retro-actief zal gebeuren. De aanval is de beste verdediging!

Een voorbeeld. Carl Devos schrijft in zijn alweer veel te lange column, die naar vervelende gewoonte het midden houdt tussen een halfbakken analyse en een halfwassen opinie, toch een leuke zin. De zin is leuk, omdat Devos creatief werk levert met een bekende zegswijze:

Stilaan wordt duidelijk dat de berg misschien wel geen muis, maar toch hoogstens een forse cavia zal baren.

Wij vinden hem leuk. Maar tegelijk springen de beperkingen van Devos als schrijver pijnlijk in het oog: hij laat zich teveel beperken door de intersubjectief aanvaarde betekenis van de zegswijze. En hij respecteert ook teveel de bekende fysieke verhoudingen tussen verschillende leden van de orde der rodentia.

Een uitgelezen opportuniteit voor de eindredactiecavaleristen voor een blitzoffensief! Enkele kleine, subtiele ingrepen volstonden om de zin radicaal van zin te doen veranderen:

De berg van de tax shift zal geen muis maar hoogstens een forse cavia baren.

Té subtiel? Dan plaatsen zij dat gewoon als titel boven het artikel. Stormt voorwaarts, gij onversaagde helden van een nieuwer, strijdlustiger eindredactie! Met Bobbejaan Schoepen zingen wij u toe: Allé vooruit, achteruit!

LINKS:

“Het bergen der muizen baarde zorgen… De berg muisde er vanonder om naar de bar te gaan… Hmm.”

Lees meer »