Mar Mediterrâneo

In een interessant artikeltje geeft MO* ons een idee over hoe de recentste cijfers over immigratie in Europa gelezen moeten worden. De gegevens van een aantal landen, waaronder Portugal, zijn niet in die cijfers opgenomen. Maar dat mag het belang van de gepubliceerde data niet in de weg staan, schrijft Andy Furniere:

Omdat van deze landen enkel Portugal aan de Middellandse Zee ligt, de belangrijkste immigratieroute van Afrika naar de EU, zouden de cijfers volgens EUobserver toch betekenisvol zijn.

Lees meer »