Een afschuwelijk dreigement

Journalisten die naar de politiek overstappen zijn onbetrouwbare bandieten. Politici die naar de journalistiek overstappen zijn baldadige onbenullen. De Nederlandse taal schiet voorlopig tekort om een categorie te beschrijven voor Pol Van Den Driessche, die eerst politicus was, dan journalist werd, toen weer politicus werd, om dan toch terug journalist te worden, en nu opnieuw als politicus aan de slag wil. Het kan zijn dat er een paar sprongen in de ene of andere richting ontbreken in deze lijst, het zijn er ook zoveel.

Maar hoe deerniswekkend wij Van Den Driessche en zijn laatste strapatsen ook vinden, toch hopen we dat hij burgemeester van Brugge wordt. Anders, zo dreigt hij op DS Online, zal hij wéér een slappe misdaadroman schrijven:

Als hij [Van Den Driessche] geen burgemeester wordt, zal hij zich beraden over zijn verdere toekomst. ‘Maar ik blijf dan natuurlijk gemeenteraadslid. En ik ga schrijven.’

Bruggelingen, behoedt ons voor Misdrijf in de basiliek, Machtsmisbruik in het baptisterium of Manufacturenfraude in Bachte-Maria-Leerne: stemt Pol!

In feite schuilt er meer misdadigheid in 's mans schaamteloze arrivisme dan in zijn detectiveromans.

LINKS: