Maestro, muziek!

Het is niet omdat men van muziek houdt, dat men  zijn iPod of iPhone of andere draagbare discotheken overal moet meezeulen. Wij pleiten voor het tegendeel: laat uw platencollectie eens thuis, en geef de muziek die u op uw weg tegenkomt een kans.

Zo troffen wij in een Nederlands vakantiehuis een anthologie van Atlantic Records aan. Wat een plezierige ontdekking! Wij leerden zo het alleraardigste Smokey Joe’s Cafe kennen, van The Robins (maar ook van The Coasters).

Zo aardig vinden wij dat nummer, dat wij ons aan een vertaling hebben gezet. Lees meer »

Poëzie is veeleisender dan proza

Marc Vanfraechem is soms een scherp waarnemer en dat kunnen wij waarderen. En wat wij ook waarderen, is de kille arrogantie waarmee hij zijn opmerkingen neerschrijft. Er is natuurlijk ook veel aan Marc dat wij niet waarderen, maar daar gaan we vandaag niet op in, de bedoeling is deze uitzending kort te houden.

Marc stelt zijn waarnemingen te boek in blogposts, die soms een beetje naar essays neigen. Dat is goed. Het moet niet allemaal in 140 tekens. Hij strooit graag culturele referenties in het rond, soms nogal overbodig, maar ook dat is goed. Marc schrijft vlot en wij gunnen iedereen zijn intellectuele ijdeltuiterijtjes.

Wat wij hiermee willen zeggen is: Marc, die lange, beschouwende stukken vol citaten van buitenlandse wijsgeren, wij lezen dat graag. Doe zo verder, doe waar je goed in bent. Age quod agis.

Maar doe alsjeblieft niet waar je niet goed in bent. Schrijf proza, geen poëzie. Je wil het misschien niet eens poëzie noemen, Marc, maar wij bedoelen: geen gedichten. Geen puntverzen, geen gelegenheidsverzen, geen combinatie van beide, niets! Alleen proza! Anders krijgen we dit, nietwaar.

Bij de MR krijgt een stupide gans
als Gaëlle Smet geen tweede kans
maar bij de VLD
viel voor Brusseel het nog wel mee

Wat een zootje is dat, Marc! Wij struikelen met zoveel geweld over het gebrek aan ritme, dat we het rijm nauwelijks nog opmerken! Wij hadden gehoopt dat iemand die zo ijverig koketteert met de klassieken, meer respect zou opbrengen voor een klassieke literaire waarde als het metrum.

Maar het is niet erg dat je voor geen meter kan dichten, Marc. Aanvaard van ons gewoon dit welgemeend advies: doe het niet.

LINK:

Jaja, Guido, tzalwel hé, asgijtzegt

Waarom heeft Guido Everaert, die ‘blogger’ genoemd wordt, eigenlijk een column in De Morgen en De Volkskrant? Men vraagt het zich af. Maar hij schrijft over het verschil tussen Nederlanders en Vlamingen, wat natuurlijk zowel De Morgen als De Volkskrant en dus vooral De Persgroep handig uitkomt. Het zal daar wel wel mee te maken hebben; in elk geval kunnen wij geen andere reden bedenken.

Vandaag heeft Guido het over de taalarmoede van de Vlaming. Ja, dat taboe moest nu eindelijk maar eens geslecht. Hij schrijft:

Ik kan bijna geen column meer schrijven of er wordt gevraagd naar de betekenis van een woord dat mij als normaal voorkomt.

Guido bedoelt ‘dat mij normaal voorkomt’, maar laat ons niet zeuren: de toevoeging van het overbodige ‘als’ zal wel taalverrijking zijn. Maar Guido schrijft ook:

Ik vind het zo jammer, dat mijn stamgenoten verglijden naar een soort monosyllabisch gereutel dat kennelijk volstaat om hen door het leven te leiden. ‘Ja, Neen, kweenie, tzalwel, asgetzegt….’

Hoe normaal komt het woord ‘monosyllabisch’ Guido zélf voor? Weet hij eigenlijk wel wat het betekent? Drie van zijn vijf opgesomde reutels zijn immers niet monosyllabisch.

Waarom krijgt ‘Neen’ een hoofdletter, Guido? Is het niet ‘afglijden naar’ in plaats van ‘verglijden naar’? Waarom niet gekozen voor het mooie Nederlandse woord ‘eenlettergrepig’, in plaats van voor een Grieks-wetenschappelijke term die wij ook maar via het Engels kennen? En verandert die komma na ‘jammer’ de betekenis van de zin niet drastisch?*

Een pot als Guido moet dus een beetje op z’n tellen passen wanneer hij ketels verwijten begint te maken. Maar er is meer mis met Guido’s column dan dat het niet het briljantje van inspirerende taalcreativiteit is dat hij er zelf in ziet.

Lees meer »

De Kaatprijs 2013 (bijna)

Het is vandaag één jaar geleden dat onze prachtige luisteraar Kaat van ons is heengegaan. We kunnen daarom treuren, maar wat schiet zij daarmee op? En wij? Ook niet veel.

Daarom is het een veel beter idee om opnieuw een Kaatwedstrijd uit te schrijven. Zij heeft ook daar niet gek veel aan, maar wij kunnen dan toch nog eens lachen.

Vorig jaar was het in elk geval een fantastisch schouwspel, met enkele sterke inzendingen van enkele sterke kandidaten. Maar vooral met een nasleep van bitsige conflicten, beschuldigingen van nepotisme, en afkoopsommen.

Benieuwd of we dat niveau dit jaar evenaren! Binnenkort op uw favoriete zender: de Kaatwedstrijd 2013!

(Zodra het wat minder druk is op kantoor.)

LINKS:

Op fiets rijmt vanalles

Naar aanleiding van het verdienstelijke nummer Facebookmoeders wees Dieter van Stanza erop dat je ‘moeder’ nooit kan laten rijmen op ‘loeder’ wanneer je een liedje schrijft. Dat is de schuld van Gorki. Sinds Soms vraagt een mens zich af ‘moeder’ en ‘loeder’ aan mekaar paarde, is dat rijmkoppel besmet.

Wij hadden ons daar in onze vrijetijdspoëzie nooit echt aan gestoord, misschien omdat we nog nooit op ‘moeder’ hebben moeten rijmen, maar sinds die opmerking van Stanza kunnen wij het óók niet meer. Vervelende Stanza. Vervelende Gorki.

Eén nummer kan een rijmkoppel dus voorgoed taboe maken, zo blijkt. Maar veel vaker is het juist de eindeloze herhaling van een rijmkoppel dat het voor ons verboden terrein maakt. U denkt spontaan aan ellendige klassiekers als ‘jou’ en ‘hou’ of ‘jou’ en ‘trouw’. Maar wij gaan pas helemaal over onze nek wanneer iemand ‘fiets’ laat rijmen op ‘niets’. Of omgekeerd.

Lees meer »

“Niet verbaal dat Beke iets zegt”

Vindt u het orthografisch om een tussen-n te vergeten? Theologisch om een traktaat over Beëlzebub te schrijven? Ethisch dat iemand steelt?

Ik heb maar één zekerheid: dat het nu zo sneeuwt, is verre van meteorologisch.

LINKS:

Vreemde eend in de steek

Wouter Beke wordt vandaag een steekje in de beet gelaten door zijn elementaire kennis van fauna en beeldspraak.

Men kan een schorpioen niet verwijten dat ze bijt.

Dat kan je heus wel. Je kan het beestje in kwestie bijvoorbeeld verwijten dat het verdacht veel op een hond of een cobra lijkt.

Mijnheer de voorzitter mag zijn Medaille ter Memorie van Miserabele Metaforen komen afhalen op de redactie. Het bijt niet op een dagje vroeger of later.

LINKS:

Weinig performante opiniestukken

Tessa Vermeiren deed gisteren iets wat wij lang voor onmogelijk hebben gehouden: zij publiceerde een leesbaar stuk. Ik zal niet beweren dat het een goed stuk was, maar het was leesbaar en dat is voor Tessa Vermeiren al wonderbaarlijk genoeg. Jammer dat ze het nooit heeft gekund toen ze nog hoofdredacteur van Weekend Knack was.

Het interessantste aan haar opiniestuk, dat vreemd genoeg zowel in De Standaard als in De Morgen verscheen, is deze zin:

Aan de ene kant een krantencolumn schrijven waarin het wemelt van wijsheden en van filosofen en dan in een interview, in dezelfde krant, zeggen dat je niet veel kunt met filosofen ‘omdat je daar te dom voor bent’, is volksverlakkerij.

Vermeiren vindt niet dat je niet volks en intellectueel tegelijk kan zijn, maar wel dat Bart De Wever eerlijk moet zijn: is hij intellectueel of niet? Vermeiren zelf vindt duidelijk van wel.

Het is een hardnekkig misverstand. Bart De Wever speelt graag de gewone jongen bij de gewone kiezer en graag de intellectuele jongen bij de kiezer die zichzelf intellectueel vindt. Vermeiren ontmaskert hem hier als een nepgewonejongen. Dat hij al te zelden als nepintellectueel ontmaskerd wordt, komt omdat al te veel van onze journalisten zelf nepintellectuelen zijn.

Lees meer »

Gedichtendag

Het moeten niet altijd ollekebollekes zijn.

Een man uit een stad met een haven
Wou middels de dichtkunst beschaven
Hij zag dat zeer groots,
Wou daarvoor desnoods
Het stadsdichterschap wel begraven

(André Gantman: “Schaf het stadsdichterschap af en engageer deze schrijvers om aan nieuwkomers een inzicht te geven in de geschiedenis van de Vlaamse literatuur.”
Gazet van Antwerpen, 30/01/2013.)