De aanhouder is een dommerik

Wat wij altijd goed vinden, zijn mensen die hun opinies stofferen met cijfermateriaal. Dat getuigt van intelligentie en rationaliteit. Zoals Peter De Roover dat in Doorbraak deed, vorige maand, toen hij bewees dat er een communautaire kloof door België loopt. Met cijfermateriaal: knap werk van een intelligent en rationeel man.

Of nee, wacht. Dat stuk van De Roover in Doorbraak was een hoop gezeik, zo irrationeel als de pest. Andreas Tirez veegde dan ook de vloer aan met de incorrecte manier waarop De Roover de cijfers gebruikte. De Roover bleek wel erg selectief met zijn materiaal om te gaan.

Wat wij altijd goed vinden, zijn mensen die hun opinies baseren op cijfermateriaal. Mensen die het cijfermateriaal interpreteren op basis van hun opinie, vinden wij dom. Gewoon dom. Vele malen dommer, in elk geval, dan wie een rekenfout maakte.

De vraag is dus: interpreteerde De Roover die cijfers moedwillig fout of niet? Lees meer »

De Kaatprijs 2013 (bijna)

Het is vandaag één jaar geleden dat onze prachtige luisteraar Kaat van ons is heengegaan. We kunnen daarom treuren, maar wat schiet zij daarmee op? En wij? Ook niet veel.

Daarom is het een veel beter idee om opnieuw een Kaatwedstrijd uit te schrijven. Zij heeft ook daar niet gek veel aan, maar wij kunnen dan toch nog eens lachen.

Vorig jaar was het in elk geval een fantastisch schouwspel, met enkele sterke inzendingen van enkele sterke kandidaten. Maar vooral met een nasleep van bitsige conflicten, beschuldigingen van nepotisme, en afkoopsommen.

Benieuwd of we dat niveau dit jaar evenaren! Binnenkort op uw favoriete zender: de Kaatwedstrijd 2013!

(Zodra het wat minder druk is op kantoor.)

LINKS:

Wij reizen om te lezen

In mijn jeugd heb ik veel, veel te veel romans van Agatha Christie gelezen. Ik weet niet wat me toen bezielde. Onze dorpsbibliotheek beschikte over een fraaie collectie Christie-omnibussen en die haalde ik per dozijn in huis. Ik las zo’n omnibus dan in in één ruk uit, alle verhalen achter mekaar en alle boeken achter mekaar. En dan weer naar de bibliotheek, om de volgdende lading omnibussen.

Het was een periode van waanzin, achteraf bekeken. Daarna heb ik ook een hele tijd mijn bekomst gehad van het genre. Ik ontdekte de Amerikaanse noir-schrijvers Dashiell Hammett en Raymond Chandler, met hun rauwe, grauwe verhalen en hun cynische detectives vol zwarte humor.

Chandler rekende in zijn essay The simple art of murder genadeloos af met moordverhaaltjes à la Christie en toen lustte ik ze helemaal niet meer, natuurlijk. Ik las alleen nog noir! Ik ontdekte al snel dat ook in dat genre een heleboel rotzooi geschreven is, maar de beste noirverhalen waren in elk geval stukken beter dan de beste klassieke moordverhalen.

Maar ik belandde eens op een anonieme internationale luchthaven, zonder lectuur op zak. Lees meer »

De zomerherhalingen zijn al ingezet bij De Morgen

Wij kijken al uit naar volgende zomer. Wij hebben sterke vermoedens dat Karl van den Broeck, na enige omzwervingen in ons platte Vlaamse medialand thans chef Boeken bij de Morgen, dan een stukje zal schrijven. En niet zomaar één: het zal gaan over de verregaande sympathieën die Filip Dewinter en zijn Vlaamse Blok tijdens de Joegoslavische burgeroorlog koesterden voor de Kroaten.

Hij zal dan schrijven over de Kroatië-avond van Voorpost waar gepoogd werd Vlamingen te ronselen voor de Kroatische strijd; over de foto waarop Dewinter, Wim Verreycken en Francis van den Eynde poseren voor een tank in Kroatië; over de uitspraken van Jurgen Ceder over mono-etnische staten in 1996.

Hoe weten wij dat nu al? Omdat van den Broeck er een traditie van aan het maken is. Hij schreef zo’n stukje vorig jaar, en dit jaar opnieuw. Of beter: hij publiceert het bestaande stuk opnieuw. Het enige wat anders is in de versie van 2013, is de foto van van den Broeck zelf.

Zolang de fotograaf eenmaal per jaar langkomst, zien wij niet in waarom dit stuk niet tot aan Karls dood zou geherpubliceerd worden.

karl van den broeck
Het is waar dat niet alle foto’s van Karl even geslaagd zijn.

LINKS: