Nog duidelijker

Laatst las ik de aankondiging van de nieuwe Elle. Altijd lachen met de manier waarop die domme lezeresjes worden aangesproken!

Een kort fragment van wat Elle nu wenst te zijn:

Een spannend maandblad voor moderne, intelligente lezeressen die heel bewust in het leven staan, net dat ietsje meer willen weten, maar zich terzelfder tijd openstellen voor nieuwe impulsen en trends.

Fotograaf troeft hoofdredacteurs af

Iemand die op de voorpagina van de krant waarvan hij (gast)hoofdredacteur is zegt zich te storen aan “kerktorenjournalistiek en navelstaarderij”, is meestal een kapeljournalist die kwijlt op zijn eigen tepels. Spontaan komt mij – horresco referens – de oppermarketeer van Het Nieuwsblad voor ogen.

Vrijdag stond evenwel zo’n uitspraak in de krant waarvoor die Vandermeersch soms pseudo-verontwaardigde of onterecht trotse stukjes schrijft, De Standaard. Carl De Keyzer mocht de krant een dag vormgeven, net als Fabre en Tuymans dat eerder deden, zij het met matig succes. Ze lieten zich als makke ezeltjes inzetten voor een publiciteitsstunt, wat de krant er heus niet interessanter op maakte.

Het concept zelf blijft natuurlijk zelfbevlekking, maar De Keyzer heeft zijn promotaak ditmaal ver overstegen. Door niet te proberen uitdagende statements te brengen of met beeldbanden bovenaan Boons Menuet te parodiëren, maar simpelweg door ’s over het nieuws na te denken. Lees meer »

Open brief aan de directie van De Morgen

Geachte directie,

Investeer alstublieft in de eindredactie. Het is echt waar dringend nodig. Doe het, alstublieft.

Hoogachtend,

Emile Plasky

Een koen pensioen

Een opmerkelijke stunt gisteren, van Luc Coene in De Standaard. Coene is de vice-gouverneur van onze Nationale Bank en voorzitter van de Hoge Raad voor Financiën. Een centenvent dus, die heel wat zinnigs over pensioenen weet uit te kramen:

De kloof tussen de hoogste (ambtenaren)pensioenen en de gewone pensioenen moet worden aangepakt. Maatschappelijk en politiek kan je dat verschil niet blijven aanvaarden.

Wij lichten u graag toe hoe Coene zijn eigen pensioenplan eruit ziet. Lees meer »

Alcohol en de crisis

Die financiële crisis toch. Ze bestaat nu een jaar en veel hebben wij er nog niet van gemerkt. Straks krijgen we misschien wat minder loon door de deflatie, maar of dat met de financiële crisis te maken heeft, dat is nog maar de vraag.

Het zet een mens aan het denken over de financiële sector. Is die wel zo belangrijk als altijd wordt beweerd, voornamelijk door zichzelf? Wij hebben altijd vermoed van niet, en wij zijn blij dat een economisch expert als Pascal Dendooven ons daarin bijvalt. Wat is er wel belangrijk, als geld het niet is? Alcohol!Lees meer »

Van God geslagen

Wij waren bij het lezen van deze inleiding met stomheid geslagen.
Wij werden bij het lezen met stomheid geslagen.

Van sommige ongerijmdheden vraag je je toch af over hoeveel stompzinnigheid je moet beschikken om ze in je tekst verwerkt te krijgen. Lubna Hussein riskeerde wel degelijk zweepslagen, geen stokslagen. Maar met deze belachelijke fout komt zij er wellicht nog goed vanaf.

(loa) en (svh) hadden haar ook omslagen, aanslagen en veldslagen, kwinkslagen, schoolslagen of vlinderslagen, opslagen, uitslagen, inslagen, overslagen, afslagen, dubbelslagen, ontslagen en kwartslagen kunnen toebedelen. Of, hen kennende, rotslagen, ertslagen en quartzlagen.

Geen literair genie

In het redactielokaal zit Emile rustig in de sofa een detectiveroman te lezen. Af en toe neemt hij een grote hap zelfgemaakt ijs, verder verstoort niets zijn concentratie. Het is een spannend boek en dat wordt literair-metaforisch weerspiegeld door de gespannen stilte in de ruimte. Tot Auguste Plasky luidruchtig binnenvalt, natuurlijk.

Auguste: “Mannekes! Redactievergadering!”
Emile: “Wacht, mijn hoofdstuk is bijna uit.”
Auguste: “Max! Maurice! De vergadering begint.”
Emile: “Ik ben de enige hier, hoor. Enfin, gij zijt er ook natuurlijk.”Lees meer »