“Niet verbaal dat Beke iets zegt”

Vindt u het orthografisch om een tussen-n te vergeten? Theologisch om een traktaat over Beëlzebub te schrijven? Ethisch dat iemand steelt?

Ik heb maar één zekerheid: dat het nu zo sneeuwt, is verre van meteorologisch.

LINKS:

Lessen en adviezen voor een betere toekomst

Tom Naegels, ombudspersoon van De Standaard, voert zijn onderzoekjes naar klachten over de krant altijd tamelijk grondig. Dat is goed, dat is knap. Het is allicht meer dan Peter Vandermeersch voor ogen had toen hij de functie in het leven riep.

Maar dat mag ons niet te mild stemmen. Naegels beschikt namelijk ook over een aantal geweldige gebreken die zijn werklust royaal compenseren. Zijn conclusies zijn meestal halfslachtig. Hij probeert te vaak de kool en de geit te sparen. En hij heeft véél te veel begrip voor de lamme excuses van lamme journalisten.

Zijn stuk van vandaag is daar een geweldig bewijs van. Dit is het verhaal: krant drukt foto’s van slachtoffer moord af, ondanks expliciete oproep van familieleden slachtoffer dat niet te doen. Naegels gaat op onderzoek en vindt uit:

Navraag leert dat de oproep via Belga Service is gestuurd. Dat is een kanaal voor dienstmededelingen aan redacties, gaande van ‘de persconferentie van morgen is uitgesteld’ tot, dus, ‘de families van de slachtoffers vragen om enkel deze foto te gebruiken’. Het is een feed die zeker op de computer staat van de nieuwsmanager, die de leiding heeft over de krant van de dag. Maar ook Karin De Ruyter, die die zondag nieuwsmanager was, valt uit de lucht. ‘Sorry, echt niet opgemerkt.’

Dus: de vrouw die die dag verantwoordelijk was voor de krant, las de berichten niet die speciaal bedoeld zijn voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor de krant. Daardoor gaat de krant in de fout. Incompetente trien, roepen wij dan, bied je verontschuldigingen aan, onmiddellijk! Tom Naegels niet. Die begint over een heel andere kwestie te lullen: of de foto’s die dan toch werden afgedrukt wel echt zo problematisch waren.

Doet dat er dan toe? Nee. Het gaat er niet over of de krant op één of andere manier de wens van de nabestaanden toch gerespecteerd zou hebben. Zelfs als dat zo zou zijn, zou dat volledig onbewust gebeurd zijn. Het eindresultaat staat dus volledig los van die wens, en had dus evengoed radicaal anders kunnen zijn.

De vraag of De Standaard respectvol met de wensen van de nabestaanden is omgesprongen, is niet te beantwoorden omdat De Standaard de wensen van de nabestaanden niet kende (door haar eigen onbekwaamheid). Dan kan je nog veel Flip Voets en Dirk Voorhoof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens erbij halen, het antwoord komt niet dichter.

Wij zouden het ombudsartikel dan ook na die boertige ‘Sorry, echt niet opgemerkt’ hebben afgesloten; Naegels emmert nog een eind verder over iets dat niet terzake doet. Wij zouden concluderen dat Karin De Ruyter zich moet excuseren bij nabestaanden, collega’s en lezers; Naegels concludeert:

De les die we eruit kunnen trekken is dat vragen van nabestaanden nog nadrukkelijker via Belga kunnen worden gecommuniceerd. Mijn algemene advies zou zijn om ze steeds te honoreren, tenzij het normale berichtgeving onmogelijk maakt.

"Je kan niet van een nieuwsmanager verwachten dat hij de berichten voor nieuwsmanagers leest, vind ik."

Wie nieuwsmanager De Ruyter iets wil meedelen, komt het best persoonlijk op haar bureau verkondigen per scheepstoeter.

LINKS:

Ter helle met Bart Van Belle

Voor ons plezier doen we het niet, berichten over Bart Van Belle. Nu zien we echter een kans om de posterboy van De Standaard een handje toe te steken. Misschien komt het ooit toch nog goed met hem.

Het is ons immers ter ore gekomen dat Bart Van Belles dochtertje ongedeerd uit een vreselijk drama is gekomen. Dat is goed nieuws, en goed nieuws zien wij toch veel te weinig in de media. Dat Van Belle met dit prettige nieuwtje al jarenlang uitpakt in talloze artikels, getuigenissen, analyses en dagboeken, is dan ook uiterst gerechtvaardigd.

Daarom helpen wij onze luisteraars graag met een zo volledig mogelijk overzicht van alle glorieuze keren dat Bart Van Belle mag herhalen hoe zijn dochter niets overkwam op die noodlottige dag in kinderdagverblijf Fabeltjesland.

In De Standaard:

Vragen stellen kan iedereen

Niemand weet hoe je een ingewikkelde samenstelling als ‘televisiesterren’ moet schrijven, vooral de lieden van de Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren niet. Niettemin overstijgt hun orthografische kennis nog verre hun inschatting van presentatietalent.

Lieven Van Gils de beste presentator? Nu was de concurrentie van Koen Wauters c.s. evenmin plezierig om naar te kijken, maar Van Gils is de man die een fragment van The Great Dictator kan tonen en dan zeggen dat de “film niet zo gruwelijk was als de werkelijkheid” om een interview over de Tweede Wereldoorlog in te leiden. Van Gils is de man die zich afvraagt wie er nu nog wakker ligt van de klimaatopwarming, alsof het om de voorbije herfstmode gaat. Lees meer »