Interview met een vlotte kroonprins

Ik heb gisteren niet naar Koppen gekeken. Dat leek mij volstrekt overbodig. Ik had namelijk ook al Het Journaal en TerZake gezien. Daarin is de reportage over prins Filip zó uitvoerig aan bod gekomen, dat ik niet dacht nog veel extra te zullen vernemen bij Koppen.

Bovendien zetten de fragmenten in Het Journaal niet echt aan tot verwachtingsvol uitkijken naar dat interview. Prins Filip struikelde over Wim De Vilder zijn vragen, over zijn eigen antwoorden en over ons aller Nederlands. Tussendoor meldde hij niets dat onze stagiair al niet voorspeld had. Boeiend. Mijn oudste broer verwoordde het zo: “Hoe kan een interview met de saaiste mens van België in godsnaam interessant zijn?”

Filip had het onder meer over zijn collega’s. Hij heeft er niet veel, inderdaad, maar van die het dichtst bij huis kan hij wel wat opsteken. Als prins Willem-Alexander een interview geeft, gaat het er bepaald vrolijker aan toe.

Exclusief: prins Filip antwoordt

Als een programma van de VRT-nieuwsdienst als ‘exclusief’ wordt aangekondigd, houdt de familie Plasky haar hart vast. Als dat programma dan nog eens een ‘exclusieve’ voorbeschouwing krijgt in De Morgen, kunnen de cardiopillen nooit dicht genoeg staan.

Gisteren moest De Morgen helaas weer een mediabijlage vullen en interviewde ze daarvoor, volledig ten einde raad, Kris Hoflack en Wim De Vilder over hun extra Koppen-editie over Prins Filip. Het programma wordt volgende week pas uitgezonden, maar dat het als verpilling van zendtijd niet zal moeten onderdoen voor het testbeeld in primetime is nu al duidelijk. Dat blijkt al uit de titel van het artikel: “Het was géén charme-interview”. Zo cynisch zijn ze bij De Morgen wel.

De uitgebreide reportage zal Prins Filip volgen tijdens zijn “professionele bezigheden”, maar geen nood, want “er wordt (…) ook aandacht besteed aan het privéleven van de prins”. Kris Hoflack, die nooit om een Dag Allemaal-uitspraak verlegen zit, belooft ons een “prins Filip zoals je hem nog nooit zag.”

De door de koninginnefan Jan Becaus gemaakte reportage over Paola indachtig, beseffen Kris en Wim echter ook wel dat zoiets slecht overkomt bij kijkers en misschien zelfs enkele collega’s die iets anders verwachten van de nieuwsdienst dan beelden van Filip met de kinderen, Filip met het vrouwtje, Filip peutert in zijn neus en Filip knipt een lint door. De Vilder noemt het daarom maar snel “een volwaardig journalistiek werk”, en dit om de eenvoudige reden dat het “een programma van de nieuwsdienst” is. Mja.

Een opgetogen Kris Hoflack voegt eraan toe dat Wim De Vilder een exclusief interview van liefst een halfuur mocht houden met de prins. “Alles wat we wilden vragen mochten we vragen,” lacht hij breed. Of ja, bijna alles: “Geen politieke vragen dus.” Waarover het dan wel gaat? “Is de prins bezorgd over de verhouding tussen Vlamingen en Franstaligen? Denkt hij dat België over twintig jaar nog bestaat? En: wil hij wel koning worden?” De Vilder spreekt over “kritische vragen, vragen die er iets toe doen”, maar als het zich tot dit soort enquête-vragen beperkt, zal de journalistiek ver te zoeken zijn. Beste Wim en Kris, als dit programma een volwaardig journalistiek werk was, dan ging het over politiek, over economie, desnoods over recente geschiedenis en met een beetje inbeelding zou zelfs Filips mening over het werk van zijn vader erbij kunnen. De vragen die hierboven worden opgesomd behoren daarentegen tot het gebied van de emo-tripperij, helderziendheid en obligate nummertjes.

Het verdict van het charme-interview, afgenomen door de charmante Wim De Vilder, is trouwens al gevallen, in strikt journalistieke termen: “Hij is een vriendelijke, minzame man. Bovendien is hij de best opgeleide troonopvolger die België ooit heeft gekend,” aldus Hoflack, die meteen de resultaten van zijn vergelijkende studie over alle Belgische troonopvolgers sinds Leopold II bekendmaakt.

Omdat u op donderdagavond wel iets beters te doen heeft dan naar Eén te kijken, schenken we hier de antwoorden van prins Filip op de kritische vragen van een schalks kijkende Wim De Vilder gratis weg.

Beste prins Filip, bent u bezorgd over de verhouding tussen Vlamingen en Franstaligen?

Weet u, mijnheer De Vilder, het is niet de eerste keer dat Vlamingen en Franstaligen elkaar niet helemaal begrijpen. Dat moet ook niet, het is in de beste huwelijken zo dat er soms ruzie is. Maar het is waar dat ik de laatste jaren een tendens van polarisering ontwaar. Ik raad alle politici, in noord en zuid, aan om goed naar elkaar te luisteren en niet alleen maar aan zichzelf te denken. We zijn toch allemaal mensen, nietwaar? (fijn lachje, van zowel Filip als Wim)

Maar prins, denkt u dat België binnen twintig jaar nog wel bestaat? (Wim kijkt bezorgd)

Ja natuurlijk, anders ben ik werkloos. (lacht; Wim ontspant) Maar ernstig nu: indien Vlamingen en Franstaligen hun best blijven doen om elkaar te begrijpen, dan zie ik de toekomst niet somber in. Wij hebben een gemeenschappelijk doel. Er zal altijd een harde kern blijven die België liever kapot ziet gaan, maar met zulke mensen kunnen we geen rekening houden. En er zijn bovendien nog altijd veel meer Belgen die hun natie voor altijd in het hart dragen.

Zal u graag koning worden, Filip?

(zucht lichtjes vermoeid) De vraag is niet of ik het graag word, de vraag is of ik het goed zal zijn. Maar ik heb er vertrouwen in dat ik de weg van mijn vader, die steeds een goede koning is geweest, en van mijn oncle, die voor mij een soort mentor is geweest, zal kunnen blijven bewandelen. Als ik het even goed zal doen als zij, al is het in andere omstandigheden, dan zal ik tevreden zijn over mijn koningschap. Er blijven ook nog zo veel uitdagingen op ons wachten, dus uiteindelijk kan u wel zeggen dat ik er zin in heb, ja. Ik zal met fierheid en toewijding koning der Belgen worden, Wim.

Als ik dan maar jouw prins mag zijn, Filip…

En nu terug over naar het échte journalistieke werk, jongens.