Toffe trofee

De journalisten van De Morgen haalden gisteren tweemaal opgelucht adem. Vooreerst hoeven ze op de redactievloer geen chef-nieuws annex –weekend meer te verdragen die na tien jaar werken als grootste journalistieke merite slechts het introduceren van een Vlaamse mediabijlage op zijn conto kan schrijven. Maar vooral komt er eindelijk een einde aan jaren van gedwongen stilte. Er mag opnieuw gepraat worden — meer zelfs: een memorabele trofee kan terug worden uitgereikt.

Dat zit zo. Jaren geleden, we spreken van de tijd toen Georges Timmerman nog dacht dat een vakbondsdélégué ongestraft zijn collega’s kon verdedigen, bestond bij De Morgen een wisselbeker om duimen en vingers bij af te likken. Aart Brouwer legt het uit in een De Groene Amsterdammer uit 2009:

Aan uitingen van slaafsheid is evenmin gebrek. Opinieredacteur Bultinck had samen met zijn vriendin, eindredactrice Vicky Vanhoutte, een wisseltrofee ingesteld voor degene die ‘zijn hoofd het diepst in het achterste van Van Isacker wist te steken’.

Wie verbaast het dat we ons tot de buitenlandse pers moeten wenden om zulke fijne anekdotes te weten te komen? Helaas laat Brouwer het na de hoogst amusante naam van die trofee mee te geven: de Wisseltrofee Brecht Decaestecker. Lees meer »

Waarom Bert Bultinck ontslagen werd

Bert Bultinck is een visionair journalist. Die man weet wat de toekomst brengt, en meer specifiek: hij weet wie wat zal schrijven. Dat maakt hem ook zo geschikt als chef opinie. Toen hij nog bij De Morgen werkte, begon hij ooit zijn column met de stilaan legendarische woorden:Lees meer »

Nog duidelijker

Laatst las ik de aankondiging van de nieuwe Elle. Altijd lachen met de manier waarop die domme lezeresjes worden aangesproken!

Een kort fragment van wat Elle nu wenst te zijn:

Een spannend maandblad voor moderne, intelligente lezeressen die heel bewust in het leven staan, net dat ietsje meer willen weten, maar zich terzelfder tijd openstellen voor nieuwe impulsen en trends.

gazet gered?

Vrijdagavond op het programma bij de Plasky’s: een gezinsuitstap. Met de hele familie togen wij naar het Red uw Gazet-feest. Alleen Eugène bleef thuis, omdat hij te jong is om aan de drank en de vrouwen te zitten. Verder waren wij vastbesloten er een fijn avondje uit van te maken. Wat immers, kan decadenter zijn dan een feestje van tot yuppies verworden socialisten? Avanti, naar de KVS!

Lees meer »

Een bloedbad op pagina 36

‘De Morgen. Onafhankelijk bloedbad’ In de goede oude tijd zou die slogan morgen op de voorpagina staan

zei Marc Van de Looverbosch vrijdag in Media.com. Op de voorpagina stond gewoon weer ‘Onafhankelijk dagblad’ en in een klein hoekje: ‘Crisis in de Vlaamse media: Een stand van zaken’, met een verwijzing naar pagina 36.

Lees meer »

Media.com, humor op vrijdag

De mediabijlage media.com, elke vrijdag bij De Morgen, is zich aan het opwerken in onze lijst met favoriete weekendlectuur. Niet alleen biedt Jules Hanot wetenschappelijke fundamenten voor onze misantropie, ook andere rubrieken worden steeds interessanter. Onze top-drie van van vorige vrijdag ziet er als volgt uit:

Lees meer »

Eindelijk plukken wij de vruchten van het kapitalisme

Ik word wel eens verweten een revisionair aartscommunist te zijn, die alles wat naar eigendom ruikt zou verachten en elke vorm van commercie in satanische rituelen zou vervloeken. Die verwijten zijn volledig correct, ik zal het niet ontkennen. Maar vandaag ben ik overtuigd dat commercie en marketing ook hun goede kanten hebben.

Want wat lees ik in De Tijd dat Knack zegt over De Morgen (waarover zouden kranten schrijven als ze mekaar niet hadden)? Er wordt geherstructureerd bij De Morgen! Yves Desmet zal blij zijn, hij krijgt alweer een nieuwe functie. Maar het echte goede nieuws zit in deze alinea:

Feit is dat de inkomsten uit advertenties volgens Knack fors dalen. Van alle titels bij De Persgroep zou De Morgen daar het meeste onder te lijden hebben. De pas gelanceerde bijlagen, waaronder Wax en Vamos, kunnen volgens het weekblad voorlopig maar weinig adverteerders bekoren.

Meestal ergert de economische logica die hoofdredacteurs hanteren als het hen uitkomt mij mateloos. Maar nu komt dat wel handig uit. Die weekendbijlagen zijn namelijk een dure affaire voor een krant als De Morgen. En blijkbaar slagen Wax en Vamos er niet in dat op te lossen.

Logisch, denken u en ik, want Wax en Vamos, dat is hol weekendgekakel zonder weerga. En als u en ik het niet lezen, wil een bedrijf er niet in adverteren en levert het De Morgen dus geen centen op. Ja, logisch vinden wij dat, maar blijkbaar heeft het enkele weken geduurd eer Klaus Van Isacker het ook inzag. Vermoedelijk leest hij wel de resultatenrekeningen maar niet de weekendbijlagen van zijn eigen krant.

Een beetje manager, en dat is Van Isacker toch, weet dan wat gedaan: het mes erin! Vamos en Wax, die leeghoofdige verspillingen van papier en inkt uit de weekendbijlage snijden! Komaan mijnheer Van Isacker, laat de marktwetten voor één keer in het voordeel van de kwaliteit van uw blad werken en schrap die handel. En dan past De Morgen in het weekend misschien ook weer in onze brievenbus.