Hij wordt gemist

Elke keer als er een polemiek losbarst over de Islam. Over de kerk. Over de pers, over justitie, over Vlaanderen, over België. Elke keer als de hele Vlaamse pers plots twee dagen in lichterlaaie staat en dan even plots weer uitdooft. Elke keer als wij het legioen der Vlaamse opiniemakers over ons heen gespoeld krijgen. Elke keer als wij tussen al dat gekwaak, geblaat, gemekker, geblaf, gejank, gebalk en gekef vruchteloos op zoek zijn naar een zinnige gedachte die goed wordt verwoord.

Ja, elke keer dat wij ons door een lading Naegels, Barnard, Van Istendael, Desmet, Doornaert etceteri ad nauseam moeten werken, elke keer denken wij: wanneer zal de medische wetenschap eindelijk zo ver staan dat zij Johan Anthierens weer tot leven wekken kan?