Toch geen cijferwonder?

Ivan De Vadder is geheid geen sportman, dus we kunnen hem moeilijk kwalijk nemen dat hij op televisie voortdurend naar adem snakt.

Hij is daarentegen wel germanist, of dat heeft men mij toch altijd willen doen geloven. Ook al moest hij bij een logopedist uitspraaklessen volgen om te kunnen slagen voor het journalistenexamen van de openbare omroep, hij heeft toch mooi een diploma Germaanse filologie op zak. Maar waarom wilt hij vandaag dan de regering ‘nieuw leven inroepen’? Of nog: wat is de zin van volgend dialoogje, met een aandoenlijk hakkelende De Vadder?

Lees meer »