De Morgen helpt een aspirant-journaliste

Luisteraars en luisteraressen! Heeft u emoties? Laaien zij al eens hevig op? Schrijf alles van u af in uw papieren dagboek!

Schaf u zo’n schattig schriftje met blikken slotje aan, of laat het u voor kerst aanschaffen door een familielid dat het goed met u voorheeft. Al uw frustraties, al uw woede, al uw verdriet pent u met tranen in de ogen neer in dat boekje.

Vele pagina’s vol tenenkrommend kromme zinnen, mismeesterde beeldspraak, en hoogdravende pathetiek. Dat doet deugd, nietwaar! Ja, dat boekje ziet er wat onnozel uit, maar het doet deugd, en dat is wat telt.

Stel dat u dat boekje niet had. Misschien maakte u dan wel een blog aan! Op het internet! De gevolgen zouden niet te overzien zijn. Dan zou het volgende horrorscenario zomaar werkelijkheid kunnen worden.Lees meer »

Advertenties

Zelfkennis, Kristof

U vraagt, wij draaien: service is bij Radio Plasky geen loos begrip! Aan de lijn bij ons is luisteraar Kristof Hoefkens, die klaagt dat blogs weinig kritisch zijn voor klassieke media. Welaan, Kristof, speciaal voor jou bestuderen wij een artikel uit een Vlaams dagblad!

De Standaard, een krant die ik verder ook maar lees om mijn uitzendingen mee te kunnen vullen, brengt vandaag een analyse van de Vlaamse blog. Interessant! Daarin stelt ene Kristof Hoefkens ons op de hoogte van het zwaktebod der Vlaamse blogs. Vanzelfsprekend heeft hij overschot van gelijk. Surf even naar de blogs van De Standaard en u snapt meteen wat Hoefkens bedoelt.

Wel een beetje vreemd is dat Hoefkens zijn feitelijke analyse overneemt van enkele bloggers, hoewel hij hen eigenlijk verguist. Ook opmerkelijk is dat de analyses van Vlaamse bloggers (ik vernoem er enkele zonder hen goedkoop te linken: pietel, om ter saaist, michel vuylsteke) intelligenter zijn dan Hoefkens zijn analyse, die zo ontkracht wordt. Meer dan één geciteerde blogger schrijft vandaag dan nog gepikeerd dat zijn woorden verkeerd aangehaald worden. Als je weet dat dat er maar twee zijn, wordt het gênant.

Maar het wordt nog gênanter. Hoefkens begrijpt namelijk niet altijd wat zijn interviewés hem vertellen. Hij schrijft:

[De blogger Luc] Van Braekel beklaagde er zich onlangs over dat blogs niet worden beschouwd als media, eerder als een middel om nieuws in de media te brengen.

Hoefkens geeft Van Braekel daarin gelijk, maar dat weerhoudt hem er niet van om blogs van politici, die precies daarvoor gebruikt worden waarvoor Van Braekel waarschuwt, tot de zeldzame waardevolle blogs te rekenen. Hoefkens presteert hier niet enkel niet te snappen waarover hij schrijft, maar ook niet wat hij schrijft. Dat brengt ons bij de conclusie, die als criticaster erg fijn neerschrijven is.

Een analyse die steunt op bronnen die ze eigenlijk afwijst, die bronnen dan nog eens verkeerd aanhaalt en bovendien niet begrijpt waarover en wat ze schrijft: een échte journalistieke meerwaarde is het niet. En dat is vervelend, want precies dat verwijt Hoefkens de Vlaamse blogs: ze leveren geen “bijdrage aan het medialandschap” (een belachelijk woord overigens).

De amateurs van gratis blogs verwijten wat hij zelf, professional van een betaald blad, nog minder kan: Hoefkens maakt het zijn critici wel erg makkelijk, maar dat juichen wij natuurlijk toe. Radio Plasky klaagt overigens al maanden over het zwaktebod in de gedrukte pers, maar daar horen we Hoefkens, redacteur cultuur&media, niet over. Het verbaast niet zo verschrikkelijk, dat een krant, die een algemeen hoofdredacteur moet delen met twee andere kranten met een geheel ander profiel, een hoofdredacteur die bovendien marketeer blijkt, liever meesurft op de hype van de verkiezing van de blog van het jaar, dan een stuk te brengen dat het fenomeen blogs wérkelijk analyseert.

Een goeie raad van oom Emile: laat kranten en blogs voor wat ze zijn, en blijf aan uw radiotoestel gekluisterd. We hopen je hiermee geholpen te hebben, Kristof. Stay tuned!